Hållbar produktion och rättvis handel

Handla ansvarsfullt!

Hängmattor.se handlar inte bara om bekväma hängmattor och hängstolar utan också om att göra världen till en bättre plats. Som ett företag som säljer produkter för friluftsliv ser vi det som vår plikt att skydda den naturliga miljön. Du kan vila dig i våra hängmattor och hängstolar med rent samvete när du vet att de har tillverkats på ett rättvist sätt. Du som kund gör ett ansvarsfullt inköp då du handlar hos oss.

Bomullsplanta med vit bomullsboll mot en blå himmel.

Ekologisk bomull

Vi vill att du och din familj ska ligga och koppla av i ett miljövänligt, mjukt och naturligt material. Våra hängmattor och hängstolar är handvävda av 100 % ekologisk bomull. Bomull är textilen som andas bäst och är mjukast. Den är dessutom biologiskt nedbrytbar, förnybar och hållbar samt har inte samma negativa miljöpåverkan som syntetiska material. Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig så håller den även en högre kvalitet.

Bomullen odlas enligt fastställda kriterier gällande ansvar för miljön samt socialt ansvar, och kontrolleras av oberoende certifieringsorgan. Odlingen sker utan tillsatser av kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel, samt så växlas grödorna varje år för att jorden ska bli bördigare och inte utarmas. Det är viktigt att undvika kemiska bekämpningsmedel eftersom de förgiftar marken, läcker ut i dricksvattnet samt är skadliga för såväl djur- och växtliv som för arbetarna. Ekologisk bomull är bra för miljön, för odlarna och för dig.

En grön jordglob med en grön växt och 3 gröna pilar.

Hållbar produktion

Vi lägger stor vikt vid hållbar produktion som är så resurseffektiv som möjligt. Målsättningen är en låg påverkan på miljön, att bevara energi och naturresurser, vara ekonomiskt lönsamt samt vara säkert och hälsosamt för arbetare och konsumenter. Vidare medför hållbar produktion sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, tillväxt på både den lokala som globala marknaden och förbättrad hälsa. Drivkraften är att värdera konsekvenser på lång sikt framför kortsiktiga vinster. Ju längre en vara håller, desto mindre avfall skapas och våra hängmattor håller i mer än 20 år. Hållbar produktion och konsumtion är nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på miljö, klimat och människors hälsa.

Vägskylt med två skyltar som visar Fair Trade och Exploitation.

Rättvis handel

Vi säljer endast produkter som vi kan stå öppet och rättvist bakom. Våra tillverkare följer kriterierna för rättvis handel, Fair Trade, och tar ansvar för de förhållanden under vilka varorna tillverkas. Målet är att förbättra villkoren och de sociala förhållandena, samt garantera rättigheterna och tryggheten för både producenterna och deras anställda.

Våra hängmattor tillverkas av arbetare som säkerställs att de får en skälig del av vinsten genom att de har löner som avsevärt överstiger lönerna för liknande arbeten i Brasilien. De erhåller också förmåner som berättigar till billigare sjukhusbesök och hälsokontroller. Arbetarna som samtliga är i åldrarna 18 till 60 år arbetar under välordnade förhållanden, och inga barn används som arbetskraft. Könsfördelningen är jämn. Männen väver samt fäster hängmattslinorna, medan kvinnor tillverkar och fäster dekoren på sidorna. Färgerna som används för färgningen av bomullstrådarna är miljövänliga och skadar varken arbetarna eller miljön.

Vi värdesätter etisk handel och ställer krav på våra tillverkare som följer en uppförandekod som beskriver hur vi förväntar oss att dem ska bete sig. Då vi köper in hängmattorna på plats i Brasilien har vi full insyn i tillverkningen och kan försäkra oss om att arbetarna har bra arbetsförhållanden och bra arbetsmiljö. Vi har långsiktiga affärsrelationer med våra tillverkare och har samarbetat med dem sedan 1994. Tillsammans med tillverkarna strävar vi hela tiden efter att utvecklas och göra både oss och branschen bättre.

Logo FSC, Forest Stewardship Council, grönt träd symboliserar miljöanpassat, samhällsnyttigt och livskraftigt bruk av skogen.
Logo, Smart Wood Certified Forestry, text i oval symboliserar grön märkning av träprodukter som odlas i hållbara skogar.
Logo Rainforest Alliance, grön groda symboliserar att skydda skogen, klimatet, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

”Smart Wood”

Träet som används i hängstolarnas sträckribbor är s k ”Smart Wood”. Träet kommer från välskötta odlingar som är certifierade av FSC, Forest Stewardship Council. I FSC-certifierade förnybara skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras. Kontinuerligt sker en nyplantering av träd. Vi främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Du som konsument gör ett ansvarsfullt inköp då du handlar hos oss.