Integritetspolicy

1. Allmänt

Vi på Hängmattor.se vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Hängmattor.se
Sergels väg 13 B
217 57 Malmö
E-post: info@hangmattor.se
Tel: 040-917 817

3. Personuppgifter som vi samlar in

När du är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, samt IP-adress.

4. Varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

5. Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

6. Vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

7. Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

8. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss:
Hängmattor.se
Sergels väg 13 B
217 57 Malmö
E-post: info@hangmattor.se
Tel: 040-917 817